Liga MU 26 ročník 2019 – 2020

Dočkali jsme se závěru ročníku přerušeného koronavirovou epidemií.      Turnaj v Dobrovítově byl neradičně poslední a pořadatelé se svého úkolu   zhostili na výbornou.Závěrečný turnaj byl zároveň pojat jako Valná hro-       mada MU.Byl přednesen návrh rozpočtu tohoto ročníku a jeho dodržení.       Dále stav pokladny MU a hlavní otázka zněla,jak pokračovat dál,zda pro-        vést změny,či přerušit činnost.Nakonec se převážná většina shodla na po-   kračování ve stejném duchu t.j.zachovat soutěž družstev i jednotlivců,ale     pozměnit odměny na závěr ve prospěch družstev i jednotlivců stejným             dílem.Je pravdou,že hodně podražily potraviny a tak je čím dál těžší se       vejít do limitu startovného i do cen pro hráče,nemluvě o odvodu do po-        kladny MU.Proto bych rád slyšel podnětné návrhy z vaší strany na můj                i mail:   franta.nepapal@seznam.cz    Přes léto se nám teplem rozběhnou     mozkové závity,tak věřím,že něco společně vymyslíme!!!

Posledního turnaje se zúčastnilo 30 hráčů a nejvíc se tumloval odpočatý    Franta Vašíček před Jirkou Bačkovským a Vláďou Šindelářem.Družstvům   vévodili Začátečníci ve složení Fr.Vašíček,Vl.Šindelář,Vl.Šic a Sl.Risteski.     Jednotlivci v turnaji:1.Vašíček Fr.   2.Bačkovský Jiří   3.Šindelář Vlad.   4.Dittrich Václav   5.Studnička Jar.   6.Pavlas Václav   7.Polák Štefan      8.Hrbek Zdeněk   9.Stýblo Lad.   10.Kraus Roman   11.Šic Vl.   12.Bosák Fl.      13.Machan Martin   14.Brůžek Zd.   15.Mareš Fr.   16.Svoboda Milan   17.Pokorný Zd.   18.Nejedlo Fr.   19.Kubíček Lad.   20.Michal Jiří st.   21.Černuška St.   22.Čech Josef   23.Mráček Zd.   24.Risteski Sl.   25.Jan Brandejský   26.Holec Zd.   27.Vopelák Jiří   28.Michal Jiří ml.   29.Veselý Karel   30.Dneboská Kamila                                                                                         Celkové pořadí jednotlivců za sezonu(odpočet dvou nejhorších turnajů):        1.Kraus Roman 662 b   2.Studnička Jaroslav 652 b   3.Risteski Boban 631 b   4.Dittrich Václav 621 b   5.Šic Vladimír 588 b   6.Mráček Zdeněk 586 b         7.Pokorný Zdeněk 578 b   8.Mareš František 567 b   9.Černuška Stan. 563 b  10.Kubíček Ladislav 514 b  Tito hráči absolvovali všechny turnaje.Dalším v pořadí chyběly tři i více turnajů.V závorce za jménem počet chybějících.        11.Stýblo Ladislav(4) 507 b   12.Brůžek Zdeněk(3) 472 b   13.Šindelář Vladimír(4) 467 b   14.Michal Jiří st.(4) 463 b   15.Hrbek Zdeněček(4) 452 b  16.Šindelář Jaroslav(5) 428 b   17.Bosák Florian(4) 416 b   18.Machan Martin(5) 376 b   19.Nejedlo František(6) 374 b   20.Marian Martin(7) 370 b 21.Zelený Jaroslav(6) 362 b   22.Ronovský Miloslav(7) 298 b   23.Brandejský   Jan(6) 297 b   24.Dneboská Kamila(8) 248 b   25.Bačkovský Jiří(9) 213 b

Družstva v Dobrovítově:1.Začátečníci 168 b   2.1.mariášová Praha 149 b          3.Žaludské eso 137 b   4.Čáslavští draci 137 b   5.Praha 49 b                                 Celkové pořadí družstev:1.1.mariášová Praha 2.219 b   2.Začátečníci 2.024 b  3.Čáslavští draci 1.950 b   4.Žaludské eso 1.929 b   5.Praha 507 b

Nový ročník zahájíme 26.9.2020. v Čáslavi Na fortně.Udělejte si uzel na kapesníku a nezapomeňte,proč jste si ho udělali!!! Těšíme se na Vás!!!                                                      Za výbor MU starosta Fr.Nejedlo

 

 

 

 

 

Tak nám po koravirové pauze opět započala liga turnajem v Čáslavi na      Fortně za účasti 32 hráčů.Klasicky dobré jídlo,dobrá obsluha a všeobec-            ně dobrá nálada přispěly k hladkému a hlavně rychlému průběhu.Hra           byla zajímavá a nejvíce se dařilo družstvu Začátečníků se 160 body před           1.mariášovou Praha se 148 body a Čáslavskými draky se 140 body.

Pořadí jednotlivců.1.Stýblo Ladislav   2.Svoboda Milan   3.Batík Jiří               4.Kraus Roman   5.Risteski Slobodan   6.Bačkovský Jiří   7.Nejedlo Frant.     8.Šindelář Vladimír   9.Soused Karel   10.Šindelář Jaroslav   11.Mareš Fr.       12.Loužil Josef   13.Šic Vladimír   14.Studnička Jaroslav   15.Pokorný Zd.      16.Michal Jiří st.   17.Kubíček Ladislav   18.Viktora Jiří   19.Dittrich Václ.     20.Zelený Jaroslav   21.Mráček Zdeněk   22.Brandejský Jan   23.Polák Št.      24.Čech Josef   25.Marian Martin   26.Hrbek Zdeněk   27.Brůžek Zdeněk     28.Hrbek Zdeněk   29.Černuška Stanislav   30.Machan Martin   31.Bosák     Florian   32.Michal Jiří ml.

Pořadí jednotlivců po 13.turnajích s odpočtem kola:1.Kraus Roman648 b     2.Studnička Jaroslav 641 b   3.Risteski Slobodan 631 b   4.Dittrich Václ.        598 b   5.Mráček Zdeněk 586 b  6.Pokorný Zdeněk 571 b  7.Šic Vlad. 559    8-9.Černuška Stanislav a Mareš František 555 b   10.Kubíček Lad. 472 b       11.Stýblo Ladislav 455 b  12.Šindelář Jaroslav 428 b  13.Brůžek Zd. 425 b      14.Michal Jiří st. 422 b   15.Šindelář Vladimír 409 b   16.Hrbek Zd. 399 b     17.Marian Martin 370 b   18.Bosák Florian 367 b   19.Zelený Jaroslav 362      20.Nejedlo František 331 b   21.Machan Martin 328 b                                              Pořadí družstev:1.1.mariášová Praha 2 070 b   2.Začátečníci 1 856 b                   3.Čáslavští draci 1 813 b   4.Žaludské eso 1792 b

Příští turnaj se koná 20.6.2020.v Dobrovítově.Zápis do 9.oo hod.Hra            bude zahájena v 9.15 hod.Srdečně zveme všechny mariášníky.Bude se          hrát jako tradičně povinné 100!!!         Za výbor MU starosta Fr.Nejedlo

 

 

 

Zdá se,že světlo na konci tunelu vysvitlo a je šance se opět scházet a                    hrát.Takže v sobotu 30.5.2020.se odehraje turnaj extraligy v Jirnech,              na který jsou srdečně zváni i hráči MU.Zápis je do 9.20,hrát by se mělo           od 9.30 hod.Startovné obvyklé,stravování zajištěno.                                               MU pořádá svůj odložený turnaj v Čáslavi dne 6.6.2020.a srdečně zve na        oplátku borce z extraligy.Zápis do 9.oo hod.zahájení v 9.15 hod.Rovněž          zde je startovné obvyklé a strava zajištěna.                                                                    Ve výhledu je plánován závěrečný turnaj ligy MU 2019-2020 na 20.6.       2020.v Dobrovítově.Tento termín bude definitivně odsouhlasen na čás-         lavském turnaji.Zde budou předány ceny za celý ročník 2019-2020.               

                                                                              Za MU starosta Frant.Nejedlo

 

 

Bohužel došlo i na zrušení turnaje v Čáslavi,avšak na konci tunelu                 svítí jiskra naděje,že po 25.květnu budou otevřeny hospody a tudíž            bychom se mohli opět sejít(záleží na vládě,kolik lidí se bude moct                  sejít na hromadě) a pořádně si plácnout.Být to za Habsburské monarr-        chie řekl bych – „k tomu nám dopomáhej Bůh“ (otázkou je – který?).        Budou-li jakékoliv smysluplné možnosti,zkusíme do dovolených ještě     nějaké to kolo dohrát.                 Další informace zde !!!                 F.N

 

 

Na základě usnesení vlády ČR o shromažďování více osob na jednom        místě rozhodl výbor MU o zrušení turnaje v Dobrovítově a pravděpo-          dobně i turnaje v Labské Chrčici.O dalším postupu vás budeme infor-        movat na našich stránkách.          Za výbor MU starosta Frant.Nejedlo

 

Po rekreačním turnaji v Hlízově nás čekal dvanáctý turnaj v Malešově.       Sešlo se nás pouze 19 a tak měl turnaj hladký a rychlý průběh.Navíc              nám dali lekci neligoví účastníci a obsadili první dvě místa.Vítězem se           stal Jirka Melcer před Tondou Čahojem.Teprve na třetím místě se             umístil druhý v celkovém umístění Roman Kraus.

Pořadí v turnaji:1.Jiří Melcer   2.Antonín Čahoj   3.Roman Kraus                        4.Lad.Stýblo   5.Standa Černuška   6.Jarda Studnička   7.Zdeněk Mrá-             ček  8.Petr Ďoubal  9.Václav Dittrich  10.Pavel Černý  11.Jiří Michal st.          Družstva:1.1mariášová 167 b  2.Žaludské eso 158 b  3.Čásl.draci 150 b

Celkem:1.Jarda Studnička 636 b   2.Roman Kraus 628 b   3.Zdeněk               Mráček 586 b   4.Boban Risteski 575 b   5.Zdeněk Pokorný 560 b                    6.Václav Dittrich 558 b   7.Standa Černuška 523 b   8.Vlad.Šic 511 b             9.Frant.Mareš 505 b   10.Lad.Kubíček 428 b   11.Ladislav Stýblo 395 b      12.Zdeněk Brůžek 391 b  13-14 Jiří Michal st.a Jaroslav Šindelář 377 b        Družstva:1.1.mariášová Praha 1.922 b 2.Začátečníci 1.696 b 3.Čáslavští        draci 1.673 b  4.Žaludské eso 1.665 b                                                         

 

 

Jedenáctý turnaj ve Zruči n/Sázavou nás 28 se zúčastnivších přivítal     promrzlými automobily a vyhřátou Gatěho hospůdkou.Dobrá nálada                ale nikoho neopustila,přestože nejvyšší stupně patřily borcům druhé-            ho sledu a sice družstvu Žaludské eso a prémiově i Martinu Machanovi.

Pořadí:1.Žaludské eso 162 b   2.1.mariášová Praha 161 b   3.Začátečníci           156 b   4.Čáslavští draci 132 b

Jednotlivci:1.Martin Machan   2.Jaroslav Studnička   3.Václav Dittrich            4.Zd.Pokorný   5.Josef Slabý   6.Martin Marian   7.Vlad.Šic    8.R.Kraus     9.Jiří Michal st. 10.Florian Bosák 11.Zd.Brůžek 12.Zd.Mráček 13.Milan          Dejda  14.Zd.Hrbek  15.Boban Risteski  16.Jaroslav Rezek  17.Jan Rada

Celkové pořadí po 11.turnajích:1.1.mariášová Praha 1.755 b   2.Začáteč-        níci 1.696 b   3.Čáslavští draci 1.523 b   4.Žaludské eso 1.507 b                            1.Jaroslav Studnička 581 b 2.Boban Risteski 575 b 3.Roman Kraus 570          4.Zd.Mráček 532 b 5.Zd.Pokorný a Vlad.Šic 511 b 7.Václav Dittrich 506          8.Stan.Černuška 467 b   9.Frant.Mareš 457 b   10.Lad.Kubíček 428 b                 11.Zd.Brůžek 391 b   12.Jar.Šindelář 377 b   13.Vladimír Šindelář 356 b       14.Lad.Stýblo 338 b   15.Florián Bosák 337 b   16.Martin Marian 334 b         17.Jiří Michal st. 327 b   18.Jar.Zelený 321 b   19.Zdeněček Hrbek 320 b    20.Míla Ronovský 298 b  21.Martin Machan 297 b  22.Fr.Nejedlo 231 b        23.Jan Brandejský 222 b 24.Kamila Dneboská 217 b 25.Fr.Vavřínek 163

Dalším turnajem je tradiční odpolední v Hlízově(neligový) a liga MU      pokračuje 7.3. v Malešově.Mezitím se hraje turnaj Extraligy a sice 23.2.               v zájezdním hostinci v Jirnech.Všechny zve výbor MU!!   

 

 

 

Turnaj v Jirnech se konal vyjímečně v neděli za účasti 33 hráčů.Nejvíc             se dařilo družstvu Čáslavských draků,kteří obsadili i první dvě místa v      soutěži jednotlivců.V soutěži družstev došlo k zajímavému pořadí,kdy   družstva na prvních třech místech dělil v pořadí jen bod.Tedy 1.Čáslav-           ští draci 157 b   2.1.mariášová Praha 156 b   3.Začátečníci 155 b

Pořadí jednotlivců:1.Martin Marian   2.Frant.Nejedlo   3.Josef Slabý             4.Jar.Studnička   5.Boban Risteski   6.Zd.Pokorný   7.Luděk Beneš                  8.Roman Kraus   9.Vlad.Šic   10.Libuška Procházková   11.Jiří Viktora            12.Jan Ursta 13.Petr Volek  14.Vlad.Šindelář  15.Zd.Mráček   16.Tomáš               Pouch   17.Václav Severýn   18.Štefan Polák   19.Kamila Dneboská                     20.Zd.Brůžek   21.Karel Veselý   22.Jar.šindelář   23.Stan.Černuška

Celkové pořadí po 10.turnajích:1.1.mariášová Praha 1.594 b   2.Začáteč-        níci 1.540 b   3.Čáslavští draci 1.391 b   4.Žaludské eso 1.345 b

1.Boban Risteski 529 b   2.Jar.Studnička 522 b   3.Roman Kraus 517 b            4.Zd.Mráček 483 b   5.Vlad.Šic 457 b   6.Zd.Pokorný 454 b   7.Václav             Dittrich 448 b   8.Stan.Černuška 429 b   9.Frant.Mareš 418 b   10.Lad.            Kubíček 386 b   11.Jar.Šindelář 377 b   12.Vlad.Šindelář 356 b   13.Zd.           Brůžek 341 b   14.Lad.Stýblo a Míla Ronovský 298 b   16.Florian Bosák                 a Jar.Zelený 286 b   18.Martin Marián 279 b   19.Jiří Michal st. 275 b             20.Zd.Hrbek 273 b   21.Martin Machan 237 b   22.Jan Brandejský 222 b        23.Frant.Nejedlo 197 b   24.Kamila Dneboská 176 b   25.Fr.Vavřínek 163

Další klání se koná ve Zruči n/S v hospůdce U Gatěho 15.2.2020.Srdečně      zveme všechny dobré mariášníky,ale i ty méně dobré!   Výbor MU

 

 

 

UPOZORNĚNÍ !!! Turnaj v Jirnech,který se měl konat v sobotu 8.2.20.             se překládá z technických důvodů na neděli 9.2.2020. tamtéž !!!

 

Nový rok 2020 zahájily turnaje v Čáslavi(11.1.) a Jindicích(25.1.).              Turnaj v Čáslavi zaznamenal zatím největší účast 64 hráčů,Jindice,     vyhlášené výborným jídlem pojaly pouze 28 hráčů,ale tradičně dobré          jídlo a hodnotné ceny nezkazily dobrou náladu.

Turnaj v Čáslavi Na fortně vyhrál Vojta Hrdlička před Standou Černuš-        kou a Zdeňkem Mráčkem v družstvech pak Čáslavští draci před mariá-         šovou Praha a Jihočechy.

Pořadí jednotlivců v Čáslavi:1.V.Hrdlička   2.S.Černuška   3.Zd.Mráček        4.P.David   5.Fr.Mareš   6.M.Marian   7.Jos.Černý   8.Kamila Dneboská       9.Fl.Bosák   10.Sl.Risteski   11.R.Kraus   12.Jar.Studnička   13.J.Viktora    14.Mir.Rousek   15.J.Pfeifer   16.K.Obermajer   17.M.Houdek   18.Korbel   19.M.Kubiska   20.Rob.Russ   21.Zd.Pokorný   22.Mir.Krýbl   23.Polák     24.V.Dittrich ml.   25.V.Šlégr   26.L.Strnad   27.Šulc   28.Jos.Dušánek

Pořadí družstev:1.Čáslavští draci 170 b   2.1.mariášová Praha 157 b              3.Jihočeši 145 b   4.Liberec 133 b   5.Brdonoši 130 b   6.Jirny 126 b

Pořadí jednotlivců v Jindicích:1.Vl.Šic   2.Polák   3.S.Černuška   4.Jar.           Studnička   5.L.Stýblo   6.Zd.Brůžek   7.Jar.Šindelář   8.Fr.Mareš   9.Zd.       Mráček   10.K.Veselý   11.J.Viktora   12.Fr.Vašíček   13.Sl.Risteski

Pořadí družstev:1.Začátečníci 162 b   2.1.mariášová Praha 148 b                3.Žaludské eso 129 b   4.Čáslavští draci  111 b

Výsledky jednotlivců po 9.turnajích:1.Sl.Risteski 473 b   2.Jar.Studnička       465 b 3.R.Kraus 464 b 4.Zd.Mráček 437 b 5.Fr.Mareš 418 b 6.V.Dittrich          414 b   7.Zd.Pokorný 399 b   8.S.Černuška 391 b   9.Vl.Šic 373 b   10.Lad.     Kubíček 357 b   11.Jar.Šindelář 338 b   12.Vl.Šindelář 309 b   13.Zd.Brůžek   300 b   14.Míla Ronovský 298 b   15.Lad.Stýblo 298 b   16.Jar.Zelený 286 b

Výsledky družstev po 9.turnajích:1.1.mariášová Praha 1.438 b   2.Začáteč-     níci 1.385 b   3.Čáslavští draci 1.234 b   4.Žaludské eso 1.216 b

  ————————————————————————————————-

 

Dne 30.12.2019.při závěrečném turnaji roku v Hlízově nás zastihla     nečekaná smutná zpráva,že náhle zesnul náš dlouholetý kamarád a           přítel MILOSLAV RONOVSKÝ z Bratčic.Jako jediný se zúčastnil všech             26 ročníků ligy MU a pravidelně jsme ho potkávali i na neligových tur-     najích.Zemřel náhle ve věku nedoži tých 72 roků.                                             Pohřeb se koná dne 10.1.2020.ve 13.oo hod. v obřadní síni v Čáslavi.             Celé jeho rodině zasílají upřímnou soustrast přátelé z Mariášové unie.

Pořadí jednotlivců po 7.turnajích ligy MU:1.Roman Kraus 377 b              2.Václav Dittrich 376 b   3.Boban Risteski 374 b   4.Jar. Studnička 359     5.Zdeněk Mráček 327 b   6.Zdeněk Pokorný 317 b   7.Ladislav Kubíček             311 b 8.František Mareš 309 b 9.Miloslav Ronovský 298 b 10.Vladimír             Šic 292 b  11.Stanislav Černuška 274 b  12.Jaroslav Šindelář 253 b         13.Vladimír Šindelář 250 b 14.Láďa Stýblo 242 b 15.Zd. Brůžek 237 b       16.Jiří Michal st. 235 b  17.Zdeněček Hrbek 227 b   18.Jára Zelený 220       19.Martin Machan 210 b 20.Florian Bosák 201 b 21.Martin Marian 164      22.Jan Brandejský 151 b  23.František Vavřínek 145 b  24.František        Nejedlo 138 b   25.Jiří Vopelák 99 b   26.Jiří Bačkovský 95 b

Pořadí družstev po 7.turnajích ligy MU:1.1 mariášová Praha 1133 b         2.Začátečníci 1120 b   3.Žaludské eso 1017 b   4.Čáslavští draci 953 b       5.Praha 201 b   6.Brdonoši 102

7.turnaj se konal v Labské Chrčici za velmi slabé účasti 23 hráčů.Asi           bude nutné zvážit další setrvání tohoto turnaje v kalendáři ligy MU na        další ročníky.Nejvíc se dařilo J.Benešovi před Fr.Jiránkem,Standou   Černuškou a Láďou Kubíčkem.                                                                             Družstva ovládla 1.mariášová Praha před Začátečníky.

Pořadí jednotlivců:1.J.Beneš 2.Fr.Jiránek 3.St.Černuška 4.L.Kubíček  5.V.Dittrich  6.Zd.Mráček  7.J.Ursta  8.R.Kraus  9.Boban Risteski  10.Zd.Pokorný  11.-12. Fl.Bosák a M.Novák 13.Fr.Mareš 14.-15. Vl.Šic a  M.Machan 16.Kamila Dn. 17.Ollé 18.M.Svoboda 19.Jirka Král

6.turnaj ligy MU se konal v neděli 8.12.2019.za účasti 32 hráčů.List šel   nejlépe Vaškovi Šléglovi dále Vladimíru Šicovi a Bobanovi Risteckému.  Družstvům vévodily Začátečníci před Žaludským esem.

Pořadí jednotlivců:1.V.Šlégr   2.Vl.Šic   3.B.Ristecki   4.Fr.Mareš   5.Jar.  Zelený   6.Jar.Studnička   7.V.Hrdlička   8.J.Mareš   9.R.Kraus   10.Zd.        Pokorný   11.M.Ronovský   12.J.Pfajfr   13.V.Severýn   14.Zd.Brůžek

 

 

 

 

POZOR ZMĚNA !!! Turnaj ze soboty 7.12.2019.v Jirnech se přesouvá na    neděli 8.12.2019.z technických důvodů.Zahájení i místo zůstávají stejné.                                                                                                                        Výbor MU

Turnaj ve Zruči n/Sázavou se konal tradičně U Gatěho a jako obvykle panovala spokojenost.Jen ty schody na WC!!! Architekt zřejmě zapomněl,      že turnaj budou navštěvovat sedmdesátiletí mladíci!Účast byla průměrná,     tedy 28 hráčů,ale všichni se dobře bavili.Vítězství připadlo družstvu Začá-     tečníků a Vaškovi Dittrichovi.

Pořadí družstev v turnaji:1.Začátečníci 161 b   2.1.mariášová Praha 151 b           3.Žaludské eso 147 b  4.Čáslavští draci 137 b                                                              Celkové pořadí po pěti turnajích:1.1mariášová Praha 818 b   2.Začátečníci      794 b   3.Žaludské eso 714 b   4.Čáslavští draci 665 b

Pořadí jednotlivců v turnaji:1.Václav Dittrich   2.Jiří Kubiska   3.Jiří Michal    4.Vladimír Šindelář   5.Roman Kraus   6.Milan Dejda   7.František Nejedlo      8.Slobodan Risteski   9.Florian Bosák   10.Jaroslav Šindelář   11.Zd.Mráček   12.Jar.Rezek   13.Zd. Brůžek   14.Mil.Petříček   15.Míla Ronovský   16.Lad.      Kubíček   17.Frant. Mareš   18.Zd.Hrbek   19.Jar.Studnička   20.Boh.Hrubeš  

V pořadí jednotlivců došlo v minulém hodnocení k mimořádnému omylu,     který se přihodí jednou za 25 let.Mojí osobou se omlouváme pp Hrbkovi a      Stýblovi za vyřazení z celkového pořadí.Omyl byl napraven a oba pánové    jsou zařazeni na krásné 8 a 9té místo v celkovém pořadí Ligy MU.

Celkové pořadí jednotlivců po pěti turnajích:1.Václav Dittrich 279 b     2.Roman Kraus 265 b   3.Slobodan Risteski 263 b   4.Jaroslav Studnička       259 b   5.Jaroslav Šindelář 253 b   6.Vladimír Šindelář 250 b   7.Zdeněk      Mráček 244 b   8.Ladislav Stýblo 242 b   9.Zdeněk Hrbek 227 b   10.Zdeněk      Pokorný 214 b   11.František Mareš 210 b   12.Miloslav Ronovský 209 b           13.Ladislav Kubíček 208 b   14.Michal Jiří st. 200 b   15.Vladimír Šic 192 b          16.Zdeněk Brůžek 190 b 17.Stanislav Černuška 171 b 18.Martin Marian 164     19.Jaroslav Zelený 164 b   20.Jan Brandejský 151 b   21.Frant.Nejedlo 138 b    

Další turnaj v neděli 8.12.2019. v Jirnech!!!

 

Třetí a čtvrtý turnaj proběhl ve stejné podobě,tedy v oblíbených destinacích Dobrovítově a Kralicích,co se počtu zúčastněných týče tedy 27 a 28.Výborná kuchyně(v obou případech),útulné prostředí a zajímavé ceny(mezi jinými i zapomenuté poháry) – srnka,dárkové balíčky,pytle pšenice,broušené skloBohužel účast mohla být přece jenom větší(kde ty loňské sněhy jsou),ale    láska k mariáši hory přenáší a entuziasmus hráčů to jen potvrzuje.Takže – řežme to dál v jakékoliv době,v jakémkoliv počtu a jakékoliv útulné krčměV družstvech vyhrála 1.mariášová Praha před Začátečníky a v příštím klání    si pořadí vyměnili.                                                                                                                       

Jednotlivce vyhrál Jarda Studnička před Romanem Krausem a Vaškem      Dittrichem v Kralicích byl nejlepší a se srnkou na pleci odešel Jarda Šindelář před Vláďou Šicem a Zdendou Mráčkem.

Vdružstvech vedou hráči 1.mariášové Praha s 667 body,druzí Začátečníci  mají 633 bodů a třetí Žaludské eso 567 bodů a až za nimi Čáslavští draci 528.

Pořadí jednotlivců po čtyřech turnajích:1.Václav Dittrich 219 b   2.Jaroslav Studnička 217 b   3.Boban Risteski 210 b   4.Roman Kraus 209 b   5.Jaroslav Šindelář 202 b  6.Zdeněk Mráček 194 b  7.Vladimír Šindelář 193 b  8.Zdeněk Pokorný 179 b 9.František Mareš 166 b   10. – 11.Jaroslav Zelený a Martin Marian 164 b   12. – 13.Ladislav Kubíček a Miloslav Ronovský 163 b   14.Šic Vladimír 158 b   15.Jan Brandejský 151 b   16. – 17.Jiří Michal st. a Zdeněk    Brůžek 142 b   18.Stanislav Černuška 134 b   19.František Vavřínek 111 b           20.Jiří Vopelák 99 b   21.Jiří Bačkovský 95 b   22.Martin Machan 85 b            23.František Nejedlo 84 b 24.Florian Bosák 76 b   25.Zdeněk Holec 50 b

Příští turnaj bude po delší pauze 23.11.2019 ve Zruči n/S v baru U Gatěho. Všichni dobří hráči a přátelé mariáše jsou srdečně zváni.Výbor MU.

 

Druhý turnaj ligy MU proběhl 12.10.2019.v Malešově v restauraci U Melcerů   za účasti 32 hráčů.Hrálo se bez povinností a za pořadatelství Franty Mareše   a nejvíce se dařilo Zděnkovi Brůžkovi a družstvu 1.mariášové Praha.Další turnaj se koná 26.10.2019.v Dobrovítově.Všichni jste zváni! Výbor MU.

Pořadí jednotlivců v turnaji:1.Zdeněk Brůžek   2.Václav Dittrich   3.Láďa Kubíček  4.Láďa Stýblo   5.Zdeněček Hrbek   6.Jirka Bačkovský   7.Jarda Zelený   8.Jarda Studnička   9.Martin Marian   10.Martin Machan   11.Zdeněk Mráček   12.Petr Ďoubal   13.Jirka Michal st.   14.Jarda Šindelář   15.Vladimír   Šic   16.Standa Černuška   17.Boban Risteski   18.Zdenda Pokorný   19.Karlík Obermajer   20.Florian Bosák   21.Luba Mráček   22.Josef Slabý

Pořadí družstev:1.1mariášová Praha 161 b   2.Čáslavští draci 148 b   3.Žaludské eso 140 b   4.Začátečníci 137 b   5.Votroci 113 b(zase jen dva).                       Pořadí družstev po dvou turnajích:1.1mariášová Praha 323 b 2.Začátečníci 302 b   3.Čáslavští draci 297 b   4.Žaludské eso 275 b   5.Votroci 214 b

Pořadí jednotlivců po dvou turnajích:1.Láďa Stýblo 113 b   2. – 4.Láďa Kubíček Venda Dittrich,Zdeněk Brůžek 109 b   5. – 7.Martin Marian,Jarda Studnička a Jarda Zelený 107 b   8.Boban Risteski 102 b   9.Zdeněček Hrbek 101 b   10.Standa Černuška 97 b   11.Zdenda Mráček 96 b   12.Jirka Bačkovský 95 b   13. – 14.Roman Kraus a Jardda Šindelář 94 b   15.Vláďa Šindelář 89 b            16.Martin Machan 85 b   17. – 18.Míla Ronovský a Zdenda Pokorný 80 b        19.Vladimír Šic 78 b   20. – 21.Franta Mareš a Florian Bosák 76 b   22.Franta Vavřínek 71 b   23.Václav Jelínek 59 b   24.Petr Ďoubal 49 b   25. – 26.Petr Říha a Jirka Michal st. 48 b 27.Karel Viták 43 b   28.Karlík Obermajer 42 b 

 

 

První turnaj nového ročníku byl zahájen tradičně v Čáslavi.Zúčastnil se pouhý průměr hráčů,tedy 31.Je pravda,že se očekávalo víc,ale někdy se holt musíme  srovst s tím,že se sejde pouze průměr.

Teď k výsledkům.Jednotlivcům vévodil Vláďa Šindelář před Václavem Jelínkem a Bobanem Risteskim.Pořadí jednotlivců:1.Vl.Šindelář   2.V.Jelínek  3.Slob.Risteski   4.Roman Kraus   5.Láďa Voves   6.Martin Marian   7.Jára     Studnička   8.další Jára tentokrát Zelený   9.Standa Černuška   10.Láďa Kubí-  ček   11.Venda Dittrich   12.Zdenda Brůžek   13.Říha Petr   14.Jára Šindelář      15.Zdenda Mráček   16.Zdeněček Hrbek   17.Miloušek Ronovský   18.Kája Viták 19.Franta Mareš   20.Žlutkin Brandejský   21.Jirka Bačkovský   22.Franta Vavřínek   23.Jirka Michal senior   24.Zdeněček Pokorný   25.Veselý ažaž Kája

Výsledky soutěže družstev jsou zatím spočíány dle starého mustru,může se stát,že výsledky budou přepočítány dle nového nastavení.Tuto záležitost musí vyřešit výbor.Takže prozatimní výsledky soutěže družstev:1.Začátečníci 165 b 2.1.mariášová Praha 162 b   3.Čáslavští draci  149 b    4.Žaludské eso 135 b   5.Votroci(pouze ve dvou) 101 b

Příští turnaj ligy MU se bude hrát 12.10.2019.v Malešově a hraje se bez povinností.Srdečně vás zve pořadatel a výbor MU.

 

Komentáře nejsou povoleny.